Trại dúi giống TÂN THÀNH ĐẠT - QUẢNG NAM. ĐT 0905251952

#1
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 12px; text-align: left">Trại D&uacute;i giống T&Acirc;N TH&Agrave;NH ĐẠT - QUẢNG NAM</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><div id="post_message_244576" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">&nbsp;</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">Cung Cấp D&Uacute;I GIỐNG</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><br />- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">&nbsp;</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương.&nbsp;<br /></blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">&nbsp;</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiển trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i .<br /></blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">&nbsp;</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">- Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Th&ocirc;n Trung Sơn -x&atilde; Tam l&atilde;nh - huyện Ph&uacute; Ninh - tỉnh Quảng Nam.</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">&nbsp;</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">- Điện thoại: 0905251952 Chị Phượng</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><br />Chủ t&agrave;i khoản: Nguyễn thị Phượng&nbsp;</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><br />STK: 2015206005517 ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT Việt nam (Agribank)<br /><br /></blockquote></div></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
- email: ltbinhqb@gmail.com
 

#2
Mua dúi Giống

CHÀO BẠN ntphuong1887
Tôi muốn mua Giống vậy trang trai bạn bán như thế nào vậy?
Nếu bạn muốn làm ăn lâu dài trên diễn đàn này thì bạn nên nêu giá cả và Hình ảnh những giống vật nuôi bạn có.
Và một điều quan trọng nữa là phương thức bán qua tài khoản như thế nào chứ, bạn chỉ để số tk vậy không giả thích gì thêm thì đố ai quan tâm tới topic của bạn đâu, còn điện thoại ah? dông dài và tốn tiền không thiếc thực và không ai hứng thú về những lời giới thiệu đơn giãn vậy đâu.
Tôi vốn là người thường xuyên quan tâm tới diễn đàn này mà lại ở cùng quê với bạn nên đã tạo nick để có vài lời .
Trên là những lời chân thành, chúc trang trại của bạn làm ăn phát đạt và cùng giúp nông dân Quãng Nam thoát nghèo!
 
Top