Trai ếch giống

  • Thread starter Đoàn Minh Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đoàn Minh Hải

Guest
#1
<p>Trại ếch Hải chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loạiếch giống Th&aacute;i Lan sĩ v&agrave; lẽ</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Hải: </p><p>Điện thoại: 0919422038</p><p>Mail: <a href="mailto:haidn150@gmail.com">haidn150@gmail.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Minh Hải
- Địa chỉ: 80 ấp 4 xã Tân Hạnh, Tp. Bên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0919422038 - Fax:
- email: haidn150@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop