TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN-BÌNH DUƠNG. CHUYÊN CUNG CẤP HEO CON GIỐNG CÁC LOẠI & HEO THUƠNG PHẨM

  • Thread starter TRẠI HEO RỪNG BÃŒNH AN
  • Ngày gửi
T

TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung, Bình An, Dĩ An, Bình Duơng
- Tel, Fax: 01668.496 468 ::: FaX ::: FaX
- email: nt-buu@áti.com.vn
================================

<strong>TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></strong><strong>Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></strong><strong>ĐT: (0650.) 3770427 Hoặc<br /></strong><strong>ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại:<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng cho nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></strong><strong>Đặc biệt, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu <u>l&ecirc;n giống cho heo n&aacute;i</u> h&atilde;y li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n.<br /></strong><p><strong>Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.</strong></p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI HEO RỪNG BÌNH AN -BÌNH DUƠN
- Địa chỉ: 103/A, Ấp Bình Thung, Bình An, Dĩ An, Bình Duơng
- Tel, Fax: 01668.496 468 ::: FaX
- email: nt-buu@asti.com.vn
================================

<a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><strong>TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH AN<br /></strong><strong>Địa Chỉ: 103/A, Đường thanh Ni&ecirc;n. Ấp B&igrave;nh Thung I. X&atilde; B&igrave;nh An, Thị Trấn Dĩ An, B&igrave;nh Dương.<br /></strong><strong>ĐT: (0650.) 3770427 Hoặc<br /></strong><strong>ĐTDĐ: 01668.496.468 Gặp (A.Bửu)<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Trại Cung Cấp Heo C&aacute;c Loại:<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Giống C&aacute;i Hậu Bị Hoặc Heo N&aacute;i Sinh Sản.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ Heo Đực Giống Hậu Bị&hellip;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></strong><strong>_ V&agrave; Heo thương phẩm,&hellip; rất đa dạng cho nhu cầu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></strong><strong>Đặc biệt, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu <u>l&ecirc;n giống cho heo n&aacute;i</u> h&atilde;y li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n.<br /></strong><strong>Kh&aacute;ch H&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về con Giống Hoặc heo thương phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất.<br /></strong>
 
chào bác hiện tại em tính nuôi một số lượng heo nái và heo thit lớn theo cách nuôi heo theo kểu chuồng ép hko6ng biết bác có thể cho em tham quan trại heo của bác để học hỏi kinh nghiệm không
 
Trại heo rừng gia lâm.

TRANG TRẠI CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP HEO RỪNG, 100% GIỐNG VIỆT <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">NAM</st1:country-region></st1:place>.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
****____****<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
--- Heo giống được cung cấp từ những vùng rừng lân cận. về trại chúng tôi thuần dưỡng.<o:p></o:p>
--- Heo cha rừng mẹ rừng nhưng được sinh ra tại trại chúng tôi.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
*** HEO TẠI TRẠI CHÚNG TÔI GIÁ ƯU ĐÃI ***<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Địa chỉ: Ấp 05 xã tam an huyện long thành tỉnh đồng nai.<o:p></o:p>
LH : A . Hà. “ 0947 572 524 “.<o:p></o:p>
 


Back
Top