TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT; RẮN LONG THỪA - HỔ TRỢ ĐẦU RA

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><font size="2"></font></p><p><font size="2"><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </strong></font></p><p><strong><font size="2">SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 - GẦN NG&Atilde; TƯ TỈNH LỘ 7 VỚI QL22</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY PH&Eacute;P SỐ : 159/GCN-CCKL </font></strong></p><p><strong><font size="2">M&Atilde; SỐ TRẠI : HCM-38/CC</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON : 2-3 TH&Aacute;NG : 8T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG GIAO PHỐI : 18-20T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 22-24T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 28-30T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 32-34 T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">MUA TỪ 2 CẶP TRỞ L&Ecirc;N C&Oacute; GIẢM GI&Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN - ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U - CHỦ TRẠI ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LONG THỪA&nbsp; TỪ TH&Aacute;NG 10 TRỞ ĐI L&Agrave; V&Agrave;O M&Ugrave;A RẮN CON , MỜI B&Agrave; CON ỦNG HỘ </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Aacute;M ƠN!!!</font></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#2
vậy lúc này có hàng k anh, có thì cho em cái giá vô hộp thư nha
 

NHIMPHUCUONG

Thành viên mới
#3
A có thu nhím con 2-3 tháng tuổi không, nếu có thì liên hệ em mang xuống. Em ở Bình Phước. ĐT 0982.124.139