TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA</font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI : NH&Iacute;M CON , NH&Iacute;M&nbsp; LỨA , NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH ĐANG PHỐI GIỐNG , NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP RẮN LONG THỪA : RẮN CON, RẮN LỨA , RẮN BỐ MẸ </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH , QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM )</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP </font></strong></p>
 

nongdanngheoo

Thành viên mới
#2
chào bạn, mình đang có ý định mở trang trai nuôi bò thịt, heo rừng, nhím, rắn,...nên đang có nhu cầu con giống, mình có thể lên tham quan trang trại của bạn được kg?
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx