TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA</font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI : NH&Iacute;M CON , NH&Iacute;M&nbsp; LỨA , NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH ĐANG PHỐI GIỐNG , NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP RẮN LONG THỪA : RẮN CON, RẮN LỨA , RẮN BỐ MẸ </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH , QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM )</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP </font></strong></p>
 

nongdanngheoo

Thành viên mới
#2
chào bạn, mình đang có ý định mở trang trai nuôi bò thịt, heo rừng, nhím, rắn,...nên đang có nhu cầu con giống, mình có thể lên tham quan trang trại của bạn được kg?
 
Top