TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG CHÂU
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY -CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG NHIỀU TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG TUỔI : 13.5T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M LỨA 4-6 TH&Aacute;NG TUỔI : 15-18T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH ( ĐANG PHỐI GIỐNG ) : 26-28T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 28-30T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG MANG BẦU, NH&Iacute;M ĐANG DẪN CON .....</font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH, QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM) </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA !</font></strong></p>
 

Top