TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI - BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG -NHÍM THỊT

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-2.5 TH&Aacute;NG : 11.5T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( GIẤY TỜ HỢP LỆ -HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 200.000/CẶP )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH ĐANG GIAO PHỐI : 24T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( GIẤY TỜ HỢP LỆ - HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 500.000/CẶP )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 26T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">(GIẤY TỜ HỢP LỆ- HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 500.000/CẶP)</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG C&Oacute; BẦU : 32T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN- GIẤY CAM KẾT )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN CON ( ĐỰC -C&Aacute;I ): 36T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( GIẤY TỜ HỢP LỆ -HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN )</font></strong></p><p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M C&Oacute; THỂ GIAO TẬN NH&Agrave; ( 2 CẶP TRỞ L&Ecirc;N )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT:0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C VỚI B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>
 
N

nongdanthoi@

Lữ khách
bán tốt không anh ??
ngoài BẮC nhím độ này Ế quá..................
 
voanhngoc

voanhngoc

Thành viên mới
Trại này nghỉ rồi trại mình gần đó ai cần liên hệ nhé 0949719719
 

Quảng cáoTop