TRẠI NHÍM tỉnh THÁI BÌNH

  • Thread starter vts
  • Ngày gửi
V

vts

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM tỉnh THÁI BÌNH
- Địa chỉ: THÔN 2 - XÃ ĐÔ LƯƠNG - H. ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH
- Tel, Fax: 0988000207 - 0983412894 - 0363564293
- email: trainhim_thaibinh@yahoo.com
================================

<p><span style="font-weight: bold"><span style="color: #0000ff">TRANG TRẠI NH&Iacute;M TH&Aacute;I B&Igrave;NH (TỈNH TH&Aacute;I B&Igrave;NH)</span></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue">TRANG TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG tỉnh TH&Aacute;I B&Igrave;NH </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue">- Chuy&ecirc;n cung cấp Nh&iacute;m giống tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</span></strong><span style="font-size: 16pt"> </span></p> <p><strong><span style="font-size: 16pt; color: blue">- Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nu&ocirc;i Nh&iacute;m sinh sản, sinh trưởng cho thương phẩm. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ v&agrave; thăm quan tại địa chỉ sau:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16pt; color: blue"><strong><em>ĐC:Th&ocirc;n 2 - Đ&ocirc; Lương - Đ&ocirc;ng Hưng - Th&aacute;i B&igrave;nh<br /> ĐT: 0363.564293<br /> Mobile: 098.8.000.207- 098.3.412.894 (&Ocirc;.Vũ Mạnh Diệp)</em></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16pt; color: blue"><strong><em>Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch được tư vấn x&acirc;y dựng v&agrave; chăn nu&ocirc;i đảm bảo.</em></strong></span></p>
 


Trại nhím chúng tôi hiện đang có 2 cặp nhím mới tách mẹ đảm bảo nuôi dưỡng sinh trưởng. ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi. Thanks!
 
Last edited by a moderator:
 


Back
Top