Trại tôm giống Miền Tây

  • Thread starter tomgiong_mt
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Tấn Hùng
- Địa chỉ: 18B Tổ 52 Khu vực 8 - Xóm Chài - Phường Hưng Phú - Quận Cái Răng - Thành phố Cần Thơ
- Tel, Fax: 0939491972; 0986747282
- email: kimphung2787@yahoo.com
================================

Trại t&ocirc;m giống Miền T&acirc;y chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối <strong>POST &amp; hậu POST T&ocirc;m C&agrave;ng Xanh</strong>.&nbsp;<em>Chất lượng tốt, gi&aacute; cả hợp l&yacute;</em>.&nbsp;Rất mong được hợp t&aacute;c với kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa. ĐT li&ecirc;n hệ: 0939491972 (gặp H&ugrave;ng); 0986747282 (gặp Mai). ĐC li&ecirc;n hệ: 18B Tổ 52 Khu vực 8 - X&oacute;m Ch&agrave;i - Phường Hưng Ph&uacute; - Quận C&aacute;i Răng - Th&agrave;nh phố Cần Thơ<br /><br />
 
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top