trang thiết bị bảo hộ lao động - đồng phục, quần áo BHLĐ, ủng, giày, gang tay, nón...

  • Thread starter mai pham
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mai pham
- Địa chỉ: 15B Cầu Xéo, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú
- Tel, Fax: 08 35592006
- email: maipham1986@yahoo.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">Cty TNHH SX-TM-DV VI&Ecirc;̣T HALY chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t và kinh doanh Trang thi&ecirc;́t bị bảo h&ocirc;̣ lao đ&ocirc;̣ng sau:<br /></font></font><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">Qu&acirc;̀n áo BHLĐ, đ&ocirc;̀ng phục<br /></font></font><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">Nón mũ<br /></font></font><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">Gi&acirc;̀y, ủng, găng tay ch&ocirc;́ng lạnh, ch&ocirc;́ng nhi&ecirc;̣t, ch&ocirc;́ng hóa ch&acirc;́t<br /></font></font><font size="3">&Oslash;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">Mặt nạ, kính, kh&acirc;̉u trang, d&acirc;y an toàn, y&ecirc;́m (tạp d&ecirc;̀), áo phao, phao, cáp cứu h&ocirc;̣&hellip;<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; Với nhi&ecirc;̀u m&acirc;̃u mã, ki&ecirc;̉u dáng, màu sắc, ch&acirc;́t li&ecirc;̣u phù hợp với nhi&ecirc;̀u loại ngành ngh&ecirc;̀ khác nhau như cơ khí, thủy sản, đi&ecirc;̣n, hóa ch&acirc;́t...<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sản ph&acirc;̉m đi mưa mang thương hi&ecirc;̣u RADO HALY: B&ocirc;̣, Áo Măng T&ocirc;, Cánh Dơi, Áo đi mưa thời trang (có loại dùng làm quà tặng, khuy&ecirc;́n mãi, quảng cáo..)<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">Đặc bi&ecirc;̣t có in th&ecirc;u Logo, t&ecirc;n doanh nghi&ecirc;̣p tr&ecirc;n sản ph&acirc;̉m theo y&ecirc;u c&acirc;̀u</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">Giá cạnh tranh!<br /></font></font><font face="Times New Roman" size="3">Chi ti&ecirc;́t tại website: </font><a href="http://viethaly.com/"><font face="Times New Roman" size="3">http://viethaly.com</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> hoặc li&ecirc;n h&ecirc;̣ qua s&ocirc;́ ĐT: 08 5408 9190</font> <br /><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;DĐ: 01684085862 (Ms Mai)-Email: maipham1986@yahoo.com<em><br /></em></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 
Back
Top