TRANG TRẠI CHĂN NUÔI VÀ TRỒNG NẤM ĂN, NẤM DƯỢC LIỆU HOÀN HẢO

  • Thread starter Hoan Hao
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoan Hao

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoan Hao
- Địa chỉ: Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên
- Tel, Fax: 03213 847 368
- email: namhoanhao@gmail.com
================================

<div>TRANG TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I V&Agrave; TRỒNG NẤM ĂN, NẤM DƯỢC LIỆU HO&Agrave;N HẢO</div><div>Địa chỉ: Th&ocirc;n Phần H&agrave;, X&atilde; Bắc Sơn, &Acirc;n Thi, Hưng Y&ecirc;n</div><div>Chuy&ecirc;n sản xuất, cung cấp c&aacute;c loại nấm ăn v&agrave; nấm dược liệu như;</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nấm Linh Chi</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nấm Rơm</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nấm S&ograve;</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Nấm Mỡ</div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Kim Tr&acirc;m&hellip;..</div><div>Cung cấp G&agrave; ta thịt từ 01kg đến 2,5kg số lượng lớn tới 5000 con</div><div>Run đỏ cho chăn nu&ocirc;i v&agrave; chế biến thức ăn</div><div><br /></div><div>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ B&aacute;c Hiến</div><div>Số điện thoại: 03213 847 368</div><div>Di động: 0989 078 252</div><div><br /></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top