Trao đổi, mua bán cây giống Nông Nghiệp

  • Thread starter xuanlinh- viện n/c Rau Quả TW
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
X

xuanlinh- viện n/c Rau Quả TW

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xuanlinh- viện n/c Rau Quả TW
- Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ Gia Lâm - HN
- Tel, Fax: 01682312539; 0902262959
- email: linhnguyen15179@yahoo.com
================================

<p>Nh&agrave; em c&oacute; c&acirc;y giống ổ kh&ocirc;ng hạt ( ổi x&aacute; lị), ổi Đ&ocirc;ng Dư ,Bưởi Diễn, cam X&atilde; Đo&agrave;i l&ograve;ng v&agrave;ng,Phật thủ, chuối ti&ecirc;u hồng(nu&ocirc;i cấy m&ocirc;)&nbsp;Na dai, xo&agrave;i: Th&aacute;i, &Uacute;c. Nh&atilde;n muộn</p><p>B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu&nbsp;nhớ al&ocirc; cho em nh&eacute; !</p><p>em Linh-&nbsp;Gia L&acirc;m - Hn ,gần trường&nbsp;ĐH N&ocirc;ng Nghiệp I - H&agrave; Nội&nbsp;</p><p>Đt : 01682312539 :0902262959</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top