Trị thối thân xì mủ trên cây bơ

  • Thread starter Tainongdan
  • Ngày gửi
Gửi đến quý anh chị tham khảo cách trị bệnh thối thân xì mủ trên cây bơ do nấm phytopthora sp gây ra
 Quảng cáoTop