Trò Chơi Giải Ô Chữ (Có Thưởng)

Hai la vang

Tâm vô nhị dụng
TỔNG KẾT THÁNG 11
Bắt đầu từ ngày 22/11/2017

1. @Hai la vang giải được 5 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 35.000đ
+ 20k (từ @Duc quy nhon ) = 55.000đ ---> Á QUÂN :hoa::hoa::hoa:


2. @KsPTN giải được 4 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

3. @Xuan Vu giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

4. @Duc quy nhon giải được 16 ô chữ (10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 10.000đ + 5.000đ + 5.000đ + 20.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 110.000đ
- 20k (chuyển qua @Hai la vang ) = 90.000đ ---> QUÁN QUÂN :hoa::hoa::hoa:

5. @sailboat giải được 4 ô chữ (5.000đ + 10.000đ + 10.000đ + 5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 30.000đ

6. @caymangcut giải được 1 ô chữ (5.000đ)
Tổng tiền thưởng: 5.000đ

:Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem::Kem:
P/s: Ai muốn sử dụng số tiền thưởng vào việc gì thì cứ nói ra ở đây hoặc là cộng gộp vào tháng sau nhé mọi người... ;););)
Xin cảm ơn tất cả.... :hoa::hoa::hoa:
Ở EM CHỈ lấy 10.000 từ 20k thôi chị ạ !
Thỏa thuận ban đầu là chia đôi mà , giờ anh ấy nhường hết thế kỳ lắm , thôi còn 10 k @ngoinhanhotrenthaonguyen chuyển zô tiết kiệm không kỳ hạn nhé
Zậy là em có 45 k
Cuộc đời là zậy , tình cảm thì nhất khoát còn tiền bạc thì phải rõ ràng
Em thì xin phép dồn lại tháng sau , tháng sau nữa và tháng tháng nữa , đến khi nào trò chơi này kết thúc thì em xin nhá
Tiền mà ngu gì không lấy :):)
 

Bài viết có nội dung tương tự