Trồng bí xanh

  • Thread starter nhut ca sau
  • Ngày gửi
N

nhut ca sau

Guest
#1
Trên thị trường có nhiều loại giống tốt tha hồ mà bạn lựa, quan trọng là kỹ thuật chăm sóc của bạn về phân, thuốc, nước, điều kiện môi trường.