Trồng bí xanh

  • Thread starter nhut ca sau
  • Ngày gửi
Trên thị trường có nhiều loại giống tốt tha hồ mà bạn lựa, quan trọng là kỹ thuật chăm sóc của bạn về phân, thuốc, nước, điều kiện môi trường.
 
Back
Top