trồng rừng ntn?

  • Thread starter duong thi bich tram
  • Ngày gửi
D

duong thi bich tram

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duong thi bich tram
- Địa chỉ: 43 nguyen chi thanh quan 5, HCM`
- Tel, Fax: 0939022486
- email: bichtram161988@yahoo.com.vn
================================

<font size="5">em dang co dự &aacute;n trồng rừng keo l&aacute; tr&agrave;m với sự ủng hộ của ch&iacute;nh phủ. cho e hoi c&ocirc; ch&uacute; một số c&acirc;u hỏi,e thật sự kh&ocirc;ng r&agrave;nh lắm về trồng rừng n&ecirc;n đang rất hoang mang.e xin cảm on<br /></font> <font size="5" face="&amp;quot">1.</font><font size="5" face="&amp;quot">Một hecta rừng cần bao nhi&ecirc;u c&acirc;y giống?</font><font size="5"><br /></font> <font size="5" face="&amp;quot">2.</font><font size="5" face="&amp;quot">Tỷ lệ c&acirc;y chết v&agrave; trồng dậm lại l&agrave; bao nhi&ecirc;u %?</font> <font size="5"><br /></font> <font size="5" face="&amp;quot">3. Gi&aacute; gỗ khi thu hoạch hiện tại l&agrave; bao nhi&ecirc;u?theo cach n&agrave;o: b&aacute;n theo khối hay theo khu chiều cao của c&acirc;y,ban k&iacute;nh c&acirc;y?</font><font size="5"><br /> dia chi của em la: bichtram161988@yahoo.com.vn<br /> 0939022486</font>
 


mỗi cây cách nhau 2m cứ thế mà trồng nhé bạn. Keo cũng dễ trồng thôi ko kén chọn đất lắm đâu , Keo có giá trị về kinh tế không cao lắm , trồng khoảng 10 năm thì có thể thu hoạch
mặc dù ko có giá trị kinh tế về gỗ , nhưng nếu bạn có nuôi ong thì khác , ong rất thích sống trong rừng keo.
 
em dang co dự án trồng rừng keo lá tràm với sự ủng hộ của chính phủ. cho e hoi cô chú một số câu hỏi,e thật sự không rành lắm về trồng rừng nên đang rất hoang mang.e xin cảm on
[FONT=&quot]1.[/FONT][FONT=&quot]Một hecta rừng cần bao nhiêu cây giống?[/FONT] [FONT=&quot]2.[/FONT][FONT=&quot]Tỷ lệ cây chết và trồng dậm lại là bao nhiêu %?[/FONT] [FONT=&quot]3. Giá gỗ khi thu hoạch hiện tại là bao nhiêu?theo cach nào: bán theo khối hay theo khu chiều cao của cây,ban kính cây?[/FONT]

Hehe. Cái vụ này nghe hơi lạ à nghen. Dự án mà sao không có dữ kiện, thông số gì hết vậy. Đặc biệt dự án này mang tính khả thi (theo bạn là sự ủng hộ của Chính phủ). Chắc số liệu dự án đang đi du lịch rồi...
Nói vậy chứ có một vài ý kiến như sau:
- Hiện đang trồng rừng phổ biến là cây keo lai giâm hom (5-6 năm), keo lai cấy mô (7-8 năm).
- Tùy điều kiện thỗ nhưỡng, mục đích kinh tế... lựa chọn mô hình trồng phù hợp. Nếu trồng mật độ 2x2 là 2500 cây/ha; 3x2 là 1666 cây/ha ... (cái này làm dự án thì biết hết rồi).
- Tỷ lệ hao hụt tính bình quân là khoảng 5% nhưng còn tùy thuộc vào chất lượng cây giống, thời điểm trồng, kỹ thuật trồng...
- Giá bán tùy thuộc vài thị trường, nhưng nói chung hiện nay trồng rừng mang lại nhiều lợi ích. Sản phẩm khi thu hoạch tùy thuộc vào chất lượng, tạm chia như sau: loại kính lớn dùng xẻ làm hàng mộc tính theo m3 (mét khối), loại nhỏ hơn bóc vỏ làm nguyên liệu giấy tính bằng ster, loại nhỏ thẳng làm cừ xây dựng tính theo cây, còn lại củi.
 


Back
Top