Trồng và bán cỏ Vetiver

  • Thread starter LÊ QUANG BÃŒNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ QUANG BÌNH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ QUANG BÌNH
- Địa chỉ: Phường Nghĩa Lộ - thành Phố Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0989867465
- email: lequangnhut.cctl@gmail.com
================================

Chuy&ecirc;n trồng v&agrave; cung cấp giống cỏ Vetiver cho c&aacute;c dự &aacute;n (Thủy lợi, Thủy điện)đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả phải chăng. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại 0989867465 gặp anh Nhựt hoặc Email: <a href="mailto:lequangnhut.cctl@gmail.co">lequangnhut.cctl@gmail.co</a>m./.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top