Trồng xen mít thái với dừa lùn

Vườn dừa nhà em trồng được 4 tháng, giờ em muốn trồng xen mít thái vậy có được không, hàng mít dự định trồng cách dừa khoảng 2m.
 


Trồng gì cũng được. Có điều là thất thu.

Giải thích ví dụ cho bạn hiểu nguyên lý
chứ không phải đúng thật con số đâu nhé.

Trông cây A một héc ta thu được trăm triệu
một năm. Trồng cây B cũng được như vậy.
Trồng xen cây A và cây B thì chỉ được 20
triệu thôi, mất đứt 80 triệu.

Vấn đề là thu hoạch trên đơn vị diện tích,
chứ không phải số lượng trồng trên đó.
 
Trồng dừa với cự ly thích hợp để được năng suất cao nhất. Dưới tán và cách xa phạm vi rễ dừa, vẫn có thể trồng được cây lâu năm, nếu chọn đúng giống. Đặc biệt giống cây chịu râm.
Ngoài ra, sát mặt đất còn có thể trồng thêm các loài thân thảo, ưa râm (hệ thực vật canh tác 3 tầng).

Lý thuyết là vậy. Còn áp dụng thực tiễn còn phải nghiên cứu thêm.

Nói thêm: vô công viên ở Singapore, họ trồng 3 tầng là chuyện bình thường. Thạm chí đến 4, 5 tầng (nơi vắng người). Kỹ sư nông lâm của họ hay thật.

Còn công viên ở ta thì chỉ có hơn 1 tầng (không dám nói 2 tầng).
 


Back
Top