Trung tâm kinh doanh gia súc lớn

  • Thread starter Minhhuydhtn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Minhhuydhtn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minhhuydhtn
- Địa chỉ: tp.hcm
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: minhuydhtn@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn, chất lượng cao c&aacute;c giống b&ograve; như : </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: black"><font face="Times New Roman" size="3">- B&ograve; sữa HF &Uacute;c</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: black"><font face="Times New Roman" size="3">- B&ograve; sữa lai</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="color: black"><font face="Times New Roman" size="3">- Brahman</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="color: black">-</span> <span style="color: black">Droughtmaster</span></font></font></p><p><span style="color: black"><font size="3"><font face="Times New Roman">- Sind</font></font></span></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c giống b&ograve; c&oacute; khả năng th&iacute;ch nghi cao với điều kiện tự nhi&ecirc;n Việt Nam, năng suất sữa,</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">thịt cao, h&agrave;m lượng dinh dưỡng nhiều.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c trang trại, dự &aacute;n, hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi ti&ecirc;t.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mr. Huy DĐ 0972929001</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:Minhhuydhtn@yahoo.com"><font face="Times New Roman" size="3">Minhhuydhtn@yahoo.com</font></a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top