trung tâm mua gỗ chống lò tại quảng ninh

  • Thread starter gaarav14
  • Ngày gửi
G

gaarav14

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đức
- Địa chỉ: cẩm phả quảng ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<h2><font color="#990000">thưa b&agrave; con: ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; trung t&acirc;m thu mua gỗ keo v&agrave; bạch đ&agrave;n theo khối v&agrave; d&agrave;i 2,4m ,ngọn từ 11-15cm về l&agrave;m gỗ chống l&ograve; than số lượng c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt.thu mua tại cẩm phả-h&ograve;n gai-cửa &ocirc;ng-ti&ecirc;n y&ecirc;n-&nbsp;đầm h&agrave;&nbsp;, nhiều tỉnh l&acirc;n cận v&agrave; c&ograve;n cần th&ecirc;m h&agrave;ng trăm nh&acirc;n c&ocirc;ng chuy&ecirc;n trồng c&acirc;y kho&aacute;n. ai c&oacute; gỗ hay c&oacute; người l&agrave;m hay LH ngay 0906685555 trao đổi kỹ hơn .</font></h2>
 
Back
Top