Truy tìm cá hồng vện

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Xin ace cho biết ở nơi nào trong phạm vi đất nước Việt Nam có con cá hồng vện sống ngoài thiên nhiên?

Ngoài trừ sông VÀM CỎ ĐÔNG, vì tôi chỉ biết loài cá này chỉ có mặt ở Vàm Cỏ Đông.
 

Hai764112

Nhà nông nghiệp dư
#4
Hồng vện tuyệt chủng rồi, bây giờ chỉ còn hường vện thôi hà, 3 năm qua,mỗi năm tôi chỉ tìm được không quá 10 con hường vện, có hai lần được hồng vện, nhưng là loại sọc nhỏ, loại sọc lớn mất tích rất lâu rồi.
 
Top