tư vấn giúp em ki˜ thuật nuôi vaˋ làm chuồng gaˋ ta thả vườn

  • Thread starter tuongle
  • Ngày gửi
EM co´ 150 m2 đất vườn . Hỏi mấy sư kê la se˜ nuôi được bao nhiêu gaˋ ta thả vườn vaˋ làm chuồng ntn
 

vinhtdq1988

Nhà nông nghiệp dư
Bác nuôi bán thịt, nuôi bán trứng , nuôi chơi, hay nuôi ăn trứng, nuôi ăn thịt.
Có mục đích rõ ràng mới tư vấn được chứ bác.
 

Quảng cáo

Top