Tư Vấn -Mua Bán Kỹ Thuật Chăn Nuôi Nhím

  • Thread starter TRẠI NHÍM XUÂN KHEN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI NHÍM XUÂN KHEN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM XUÂN KHEN
- Địa chỉ: XOM3- Thôn Yên Thị -Xã Tiến Thịnh- Huyện Mê Linh- tp Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0982127864
- email: trainhimxuankhen@yahoo.com.vn
================================

<p><strong>Trại Nh&iacute;m xu&acirc;n khen với hơn 8 năm kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i về nh&iacute;m, ai c&oacute; nhu cầu tham khảo kỹ thuật chăn nu&ocirc;i,quan s&aacute;t m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i cua gia đ&igrave;nh xin li&ecirc;n hệ SDT:0982127864 .c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn kỹ thuật từ cơ bản tới n&acirc;ng cao,đồng thời c&oacute; cơ hội tiếp x&uacute;c trực tiếp với nhiều con vật m&agrave; trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chăn nu&ocirc;i c&oacute; hiệu quả nhất,,định hướng đầu ra cua san phẩm.</strong></p><p><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: <em>TRẠI NH&Iacute;M XU&Acirc;N KHEN</em></strong></p><p><strong>Địa Chỉ:X&oacute;m 3_Th&ocirc;n Y&ecirc;n Thị-X&atilde; Tiến Thịnh-Huyện M&ecirc; Linh-TP H&agrave; Nội</strong></p><p><strong>ĐT:0438164127&nbsp; DĐ:0982127864</strong></p><p><strong><em>****CHUNG TAY C&Ugrave;NG NHAU PH&Aacute;T TRIỂN NGH&Agrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I VI&Ecirc;T NAM***</em></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top