Tư vấn mua bán Nhím giống [tp.HCM]

  • Thread starter phamhieuthao
  • Ngày gửi
P

phamhieuthao

Lữ khách
#1
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD class=titleDangTin width="100%" height=55><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%"> Bán Nhím Giống [tp.HCM] </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD width="100%" height=5></TD></TR><TR><TD class=url_send width="100%" height=13></TD></TR><TR><TD width="100%" height=5></TD></TR><TR><TD width="100%" height=13>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0><TBODY><TR><TD class=navItemMain width="100%" height=15>Trại Nhím : Công Vĩnh

****- Chuyên cung cấp Nhím giống ** **


Nhím bố mẹ đang sinh sản và nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nuôi nhím, mô hình chuồng trại chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

Quý khách có nhu cầu mua bán , tư vấn xin liên hệ

- Hot Call: 0988 133 778 gặp A.Vĩnh ( 51 Thép Mới , P.12 , Q. Tân Bình , tp.HCM )
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%2Fimages%2Fsmilies%2Fanimated%2F82.gif&hash=671ace25d2d61b07938d2a6287d95c46- Email: boyhuy_boyhuy@yahoo.com
Sau đây là một vài hình mẫu :
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%2Fimages%2Fsmilies%2Fanimated%2F41_002.gif&hash=d12fe5c3b64cf99a1c958221fd70aefb


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fuploads%2F30-Dec-2009%2Fb1letcgfoe5t7aou4hm_tn_475x356.jpg&hash=1c9c0f4a271cd79b247b15208cbbe803


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fuploads%2F13-Dec-2009%2Fxvc8mgheq8iulfyvd6ci_tn_640x480.jpg&hash=60eecafbe695aecc64421fc16a780a84

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fuploads%2F13-Dec-2009%2F0sakkhh9hpmh40klrbyy_tn_640x480.jpg&hash=0439b87289ade0e5a170c08ebc93ea75

</TD></TR></TBODY></TABLE>​
</TD></TR><TR><TD class=navItemLink align=middle width="100%" height=10> </TD></TR><TR><TD align=right width="100%"><TABLE id=AutoNumber99 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=navItemBold noWrap height=20>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fmuabanraovat.com%2Fimages%2FimgArrowVote.gif&hash=9eea0541244bf96ba6d47c5604ce0a4c
Thông tin người đăng</TD><TD width="100%" background=images/imgLine2.gif> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right width="100%"><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="99%" border=0><TBODY><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Họ và tên</TD><TD class=navItem width="70%">DO CONG VINH </TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Điện thoại</TD><TD class=navItem width="70%">0988133778</TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Email</TD><TD class=navItemLink width="70%">Liên hệ với người đăng tin</TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Nơi đăng</TD><TD class=navItem width="70%">HCM</TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» IP cập nhật tin</TD><TD class=navItem width="70%">118.68.102.111Giờ 11:10:05Ngày 01.01.2010</TD></TR><TR><TD class=navItem width="100%" colSpan=2 height=20>» Địa chỉ: 51 THEP MOI , P.12 , Q. TAN BINH</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Đối tácTop