Tư vấn mua bán Nhím giống [tp.HCM]

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD class=titleDangTin width="100%" height=55><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%"> Bán Nhím Giống [tp.HCM] </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD width="100%" height=5></TD></TR><TR><TD class=url_send width="100%" height=13></TD></TR><TR><TD width="100%" height=5></TD></TR><TR><TD width="100%" height=13>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0><TBODY><TR><TD class=navItemMain width="100%" height=15>Trại Nhím : Công Vĩnh

****- Chuyên cung cấp Nhím giống ** **


Nhím bố mẹ đang sinh sản và nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nuôi nhím, mô hình chuồng trại chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

Quý khách có nhu cầu mua bán , tư vấn xin liên hệ

- Hot Call: 0988 133 778 gặp A.Vĩnh ( 51 Thép Mới , P.12 , Q. Tân Bình , tp.HCM )- Email: boyhuy_boyhuy@yahoo.com
Sau đây là một vài hình mẫu :


b1letcgfoe5t7aou4hm_tn_475x356.jpg


xvc8mgheq8iulfyvd6ci_tn_640x480.jpg

0sakkhh9hpmh40klrbyy_tn_640x480.jpg

</TD></TR></TBODY></TABLE>​
</TD></TR><TR><TD class=navItemLink align=middle width="100%" height=10> </TD></TR><TR><TD align=right width="100%"><TABLE id=AutoNumber99 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=navItemBold noWrap height=20>
imgArrowVote.gif
Thông tin người đăng</TD><TD width="100%" background=images/imgLine2.gif> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD align=right width="100%"><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=3 cellPadding=0 width="99%" border=0><TBODY><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Họ và tên</TD><TD class=navItem width="70%">DO CONG VINH </TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Điện thoại</TD><TD class=navItem width="70%">0988133778</TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Email</TD><TD class=navItemLink width="70%">Liên hệ với người đăng tin</TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» Nơi đăng</TD><TD class=navItem width="70%">HCM</TD></TR><TR><TD class=navItem width="30%" height=15>» IP cập nhật tin</TD><TD class=navItem width="70%">118.68.102.111Giờ 11:10:05Ngày 01.01.2010</TD></TR><TR><TD class=navItem width="100%" colSpan=2 height=20>» Địa chỉ: 51 THEP MOI , P.12 , Q. TAN BINH</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top