Tuyen dai ly phan phoi tai khu vuc

  • Thread starter cong ty TNHH nong nghiep huu co
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cong ty TNHH nong nghiep huu co

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cong ty TNHH nong nghiep huu co
- Địa chỉ: Tang 1 toa nha Viet Nhat. so 55 duong Giai phong, Ha noi
- Tel, Fax: 04 22143806/ 36282590
- Email: vinagor.biogro@gmail.com
================================

De phat trien thi truong hien cong ty dang can tuyen dai ly phan phoi san pham phan bon vi sinh Biogro do cong ty sx.
Moi to chuc, ca nhan quan tam lien he:
Chi Yen - Phong nhan su
Dt: 0902132134.
Anh Vi- Phong thi truong
Dt: 0912254286.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top