VẠN THỌ RỒNG VÀNG

thegioigionghoa

Cung cấp: Hạt Giống Hoa - Cây Con Cát Tường
#1
Cung cấp hạt giống hoa Vạn Thọ Thái F1 RỒNG VÀNG
Với các dòng:
Dòng Lùn: Mê Kông 45 - Mê Kông 46 - Mê Kông 06 - Mê Kông 10
Chiều cao cây: Vụ đông xuân: 35 - 45
Vụ hè thu: 50 - 60cm
Kích cỡ hoa: 8 - 10cm
Dòng Cao Lỡ: Mê Kông 08 - Mê Kông 08 Cổ Lùn - Mê Kông 09 - Mê Kông 09 Cổ Lùn - Mê Kông 09A - Mê Kông 11
Chiều cao cây: Vụ đông xuân: 50 - 55
Vụ hè thu: 60 - 75cm
Kích cỡ hoa: 8 - 10cm
Hạt giống chất lượng, tỉ lệ nẩy mầm cao.

Liên hệ tư vấn và đặt hàng: 0906 51 50 54
www.thegioigionghoa.com

MÊ KÔNG 45MÊ KÔNG 46


MÊ KÔNG 06


MÊ KÔNG 10


MÊ KÔNG 08


MÊ KÔNG 08 Cổ Lùn


MÊ KÔNG 09MÊ KÔNG 09 Cổ LùnMÊ KÔNG 11