Vi sinh, thủy sản, chăn nuôi, men tiêu hóa

  • Thread starter hobanghoai
  • Ngày gửi
Cty TNHH Gia Tường, chuyên cung cấp các loại men tiêu hóa (Amylase, Protease, Cellulase...), các laọi vi sinh dùng trong ngành thủy sản, chăn nuôi gia súc ( vi khuẩn quang dưỡng, bacillus, lactobacillus, nấm men), các loại phân bón vi sinh ( trichoderma, azotobacter).
ai có nhu cầu liên hệ: 06503732625-0909505802.;)
 
Back
Top