video kết quả, đánh giá vườn bị vàng lá, thối rễ đã được xử lý bằng sinh học.

chemicjsc

Lữ khách
#2
có thể đặt hàng ở đâu bác ơi ?
mà có thể áp dụng cho cây nhãn được không ?
 
Top