Xạ đen Hòa Bình đặc trị bệnh ung thư, an thần, tiêu độc,thanh nhiệt, mát gan…

  • Thread starter Phạm Văn Đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Văn Đức

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Đức
- Địa chỉ: Số 6 ngách 6 ngõ 364 Hoàng Hoa Thám Hà Nội
- Tel, Fax: 0437610171
- email:
================================

<p><font face="Times New Roman">M&ocirc; tả c&acirc;y xạ đen: C&acirc;y xạ đen c&ograve;n được gọi l&agrave; c&acirc;y d&acirc;y gối, quả n&acirc;u, d&acirc;n&nbsp; tộc&nbsp; Mường gọi l&agrave; c&acirc;y ung thư, t&ecirc;n khoa học gọi l&agrave; Celastrus hindsu Benth. Th&acirc;n c&acirc;y dạng d&acirc;y d&agrave;i 3-10m. C&agrave;nh&nbsp; tr&ograve;n , l&uacute;c non c&oacute; m&agrave;u x&aacute;m nhạt, sau chuyển sang m&agrave;u n&acirc;u, c&oacute; long, về sau c&oacute; m&agrave;u xanh.</font></p><p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng dụng: Ph&ograve;ng chống ung thư, lở ngứa, mụn nhọt, điều trị ức chế v&agrave; ngăn ngừa sự ph&aacute;t triển của tế b&agrave;o ung thư, ti&ecirc;u hạch, ti&ecirc;u độc, thanh nhiệt, m&aacute;t gan, điều h&ograve;a hoạt huyết, giảm đau, an thần, tăng cường sức đề kh&aacute;ng cho cơ thể.</font></p><p><font face="Times New Roman">Xạ đen loại l&aacute; v&agrave; th&acirc;n đ&atilde; được l&agrave;m sạch, phơi kh&ocirc; để đun nước uống h&agrave;ng ng&agrave;y</font></p><p><font face="Times New Roman">Liều lượng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng:</font></p><p><font face="Times New Roman">Với c&acirc;y xạ đen lấy khoảng 100g xạ đen rửa sạch cho v&agrave;o ấm đun s&ocirc;i khoảng 10 đến 15 ph&uacute;t chắt lấy nước uống h&agrave;ng ng&agrave;y.</font></p><font face="Times New Roman">L&aacute; xạ đen c&oacute; nhiều hoạt t&iacute;nh xạ hơn th&igrave;&nbsp;chỉ d&ugrave;ng 10g rửa sạch cho v&agrave;o ấm đun s&ocirc;i khoảng 10 đến 15 ph&uacute;t chắt lấy nước uống h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Gi&aacute; b&aacute;n :<br /><br />L&aacute; xạ đen phơi kh&ocirc; b&aacute;n với gi&aacute; 110.000-120.000 đồng /kg<br /></font><font face="Times New Roman">Th&acirc;n xạ đen phơi kh&ocirc; b&aacute;n 80.000 đồng/kg<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><p><font face="Times New Roman">LH:<font size="3"> </font>Tại H&ograve;a B&igrave;nh: Chị Huyền 0218.3856301</font></p><p><font face="Times New Roman">Tại H&agrave; Nội: A Đức 043.7610171 / <strong>0912 68 69 38</strong></font></p><p><font face="Times New Roman">Đ/C: Số 6 ng&aacute;ch 6 ng&otilde; 364 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m H&agrave; Nội</font></p><p><a href="http://enbac.com/Khac/p259942/Xa-den-Hoa-Binh-dac-tri-benh-ung-thu-tieu-doc-mat-gan.html">http://enbac.com/Khac/p259942/Xa-den-Hoa-Binh-dac-tri-benh-ung-thu-tieu-doc-mat-gan.html</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top