Xin chào mọi người - hàng nông sản

  • Thread starter Châu Mai Phương
  • Ngày gửi
C

Châu Mai Phương

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Châu Mai Phương
- Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0120 37 37 688
- email: chaumaiphuong@yahoo.com
================================

<p><font size="4">Xin ch&agrave;o tất cả mọi người, hiện nay b&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; số lượng lớn c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản như: bắp hạt v&agrave;ng, khoai m&igrave; l&aacute;t, đậu n&agrave;nh trắng, đậu phộng trắng...</font></p><p><font size="4">Đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu thu mua xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ m&igrave;nh qua mail: <a href="mailto:chaumaiphuong@yahoo.com">chaumaiphuong@yahoo.com</a> v&agrave; dt 0120 37 37688</font></p><p><font size="4">Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng mọi người.</font></p>
 


Chào Châu Mai Phương!
Châu Mai Phương có thể cho mình biết xuất xứ (nguồn gốc), cũng như sơ lược chất lượng các loại nông sản và nếu có giá tham khảo thì tốt hơn!
thân!
 
Chào Bạn!. bên chỗ bạn có hạt mè không vậy?. mong tin hồi âm...
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
Hạt mè!

Chào Bạn!. bên chỗ bạn có hạt mè không vậy?. mong tin hồi âm...
<INPUT id=gwProxy type=hidden><!--Session data--><INPUT id=jsProxy onclick=jsCall(); type=hidden>
Chào tuanbocau!
Bạn mua lượng lớn và ổn định không?
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top