Xin chào mọi người - hàng nông sản

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Châu Mai Phương
- Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0120 37 37 688
- email: chaumaiphuong@yahoo.com
================================

<p><font size="4">Xin ch&agrave;o tất cả mọi người, hiện nay b&ecirc;n m&igrave;nh c&oacute; số lượng lớn c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản như: bắp hạt v&agrave;ng, khoai m&igrave; l&aacute;t, đậu n&agrave;nh trắng, đậu phộng trắng...</font></p><p><font size="4">Đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu thu mua xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ m&igrave;nh qua mail: <a href="mailto:chaumaiphuong@yahoo.com">chaumaiphuong@yahoo.com</a> v&agrave; dt 0120 37 37688</font></p><p><font size="4">Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng mọi người.</font></p>
 


levuong79

Nhanong.Com
Chào Châu Mai Phương!
Châu Mai Phương có thể cho mình biết xuất xứ (nguồn gốc), cũng như sơ lược chất lượng các loại nông sản và nếu có giá tham khảo thì tốt hơn!
thân!
 

tuanbocau

Lữ khách
Chào Bạn!. bên chỗ bạn có hạt mè không vậy?. mong tin hồi âm...
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 


Top