Xin cho hoi Vietnam co giong khom nay khong.

Khóm mini.

Xin cho hỏi ở ViệtNam có giống khóm mini này.
caramelized-pineapple-3.jpg

dsc_0433-small.jpg
baby_pineapple.jpg
 Last edited:

Quảng cáo

Top