Xin cho hoi Vietnam co giong khom nay khong.

  • Thread starter 2lúaởMỷ
  • Ngày gửi
2

2lúaởMỷ

Lữ khách
#1
Khóm mini.

Xin cho hỏi ở ViệtNam có giống khóm mini này.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.zencancook.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F01%2Fcaramelized-pineapple-3.jpg&hash=897219cef859261889bff09d91879708

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffruitmaven.com%2Fwp-content%2Fgallery%2Fqueen-victoria-baby-pineapple%2Fdsc_0433-small.jpg&hash=2d8134fdf7825d9910c8d1598076a5d6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.endaxei.com%2FHawaii%2F2000%2Fbaby_pineapple.jpg&hash=f6b382435b0e47c0b3041844ef76fa6a
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop