Xin cho hoi Vietnam co giong khom nay khong.

#1
Khóm mini.

Xin cho hỏi ở ViệtNam có giống khóm mini này.

 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Top