Xin cho ý kiếng về việt Trồng Kiễng Lá

  • Thread starter paye
  • Ngày gửi
Kính chào các ACE trên Diễn Đàng !

Hiện tại em đang muốn triễn khai mô hình trồng kiễng Lá.
Nhưng chưa rõ về những vấn đề sau :

- Kiễng lá là những loại cây nào
- Quy cách trồng , và phun thuốc
- Giống cây lấy ỡ đâu
- Nếu 3000m2 thì chi phí đầu tư là bao nhiu
- Nếu 1000m2 thì 1 tháng sẽ lãi được khoãng bao nhiêu
- Đầu ra có ỗn định không

Theo em được biết thì ỡ Huyện Chợ Lách ( Bến Tre) đã có mô hình này từ lâu rồi.Nếu ai có kinh nghiệm hay hiễu biết về vấn đề này vui lòng chĩ hộ em .

Xin Cãm ơn !
 Last edited:

Quảng cáoTop