xin huong dan phuong phap san xuat phan bon nha cham.

  • Thread starter thanh vien
  • Ngày gửi
Toi muon tim hieu va rat mong duoc su huong dan nhung phuong phap de san xuat phan bon nha cham,nguon nguyen lieu nhap khau hay trong nuoc co san,thiet bi may moc va von dau tu? y dinh san xuat voi cong xuat 1 tan/ngay.
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top