Xin hướng dẫn trồng cỏ lan chi

  • Thread starter thich.triminh4
  • Ngày gửi
Xin chào diễn đàn
Thầy hiện nay mở ra cơ sở để nuôi dưỡng những người nghèo vô gia cư vì muốn tạo nguồn kinh phí nên Thầy đang dự định trồng: Cỏ lan chi - dây Nguyệt quế - trầu bà lổ (ngọc nữ) - Thiên môn... để cung cấp cho người bán hàng lá trang trí cắm hoa.
Xin quý vị nào có tấm lòng xin hướng dẫn dùm kỹ thuật trồng: nới bán cây giống, cách trồng(trong chậu hay ngoài đất...), bón phân, chăm sóc, chữa bệnh cây,...
Hiện tại Thầy có đất ở Đà Lạt và Đồng Tháp, vậy giống nào có thể trồng được ở 2 nơi này xin hướng dẫn dùm, hoặc có thể gợi ý thêm dùm Thầy
Xin cảm tạ công đức quý vị
Điện thoại Thầy: 0943470407

 
Back
Top