xin y kiên vê kê hoach u chua cho bo

 • Thread starter đaotinh
 • Ngày gửi
Minh muôn hoi ae trên diên đan,minh du đinh vê quê nuôi bo ơ vinh phuc.ơ đây la đông băng đât đai han chê nhung co môt ưu thê la đât tôt,ba con chi trông hai vu lua con vu đông thi hâu nhu bo hoang vi sơ chuôt pha.vi vây minh đinh trông .5sao co kêt hơp vu đông xin đât trôngbngô u chua dư chư,diên tich trông ngô thi thoa mai nhung môt năm chi xin đuoc môt vu đông sau phai tra minh dư đinh nuôi 15 bo sinh san con bo thit se phu thuôc vao thưc ăn nhiêu thi nuôi nhiêu it thi nuôi it.cac ae trong nghê thây sao cho minh y kiên tham khao?minh mơi tham gia diên đan co gi chi giao.trân trong cam ơn moi nguoi
 


Minh muôn hoi ae trên diên đan,minh du đinh vê quê nuôi bo ơ vinh phuc.ơ đây la đông băng đât đai han chê nhung co môt ưu thê la đât tôt,ba con chi trông hai vu lua con vu đông thi hâu nhu bo hoang vi sơ chuôt pha.vi vây minh đinh trông .5sao co kêt hơp vu đông xin đât trôngbngô u chua dư chư,diên tich trông ngô thi thoa mai nhung môt năm chi xin đuoc môt vu đông sau phai tra minh dư đinh nuôi 15 bo sinh san con bo thit se phu thuôc vao thưc ăn nhiêu thi nuôi nhiêu it thi nuôi it.cac ae trong nghê thây sao cho minh y kiên tham khao?minh mơi tham gia diên đan co gi chi giao.trân trong cam ơn moi nguoi
Điều kiện của anh
Minh muôn hoi ae trên diên đan,minh du đinh vê quê nuôi bo ơ vinh phuc.ơ đây la đông băng đât đai han chê nhung co môt ưu thê la đât tôt,ba con chi trông hai vu lua con vu đông thi hâu nhu bo hoang vi sơ chuôt pha.vi vây minh đinh trông .5sao co kêt hơp vu đông xin đât trôngbngô u chua dư chư,diên tich trông ngô thi thoa mai nhung môt năm chi xin đuoc môt vu đông sau phai tra minh dư đinh nuôi 15 bo sinh san con bo thit se phu thuôc vao thưc ăn nhiêu thi nuôi nhiêu it thi nuôi it.cac ae trong nghê thây sao cho minh y kiên tham khao?minh mơi tham gia diên đan co gi chi giao.trân trong cam ơn moi nguoi
Với vốn đất và điều kiện như tại địa phương anh hoàn toàn nuôi đc 15 nái s sản và phát triển tốt. Sử dụng rơm rạ...,dự trữ, nên nuôi bò giống ngoại để có hiệu quả cao
 
Bài viết có nội dung tương tự
 • hoi vê gia bo ơ binh thuân
  • Thread starter đaotinh
  • Ngày gửi
 • Nội dung chính buổi online chủ nhật
  • Thread starter trungthanh1986
  • Ngày gửi


 • Back
  Top