Xúc tiến xuất khẩu các loại than gỗ

  • Thread starter xuctienxuatkhau
  • Ngày gửi
X

xuctienxuatkhau

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VIETgo
- Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Fideco, số 81-85 Hàm Nghi, Q1
- Tel, Fax: 08.39106800::: FaX 08.39106809
- email: vietgo.tuvankh@gmail.com
================================

VIETgo l&agrave; c&ocirc;ng ty x&uacute;c tiến xuất khẩu gi&uacute;p Dn Việt Nam xuất khẩu v&agrave; l&agrave;m việc trực tiếp với đối tac nước ngo&agrave;i.<br /><br />Hiện tại, www.vietgo.vn đang c&oacute; nhiều đối t&aacute;c lớn cần nhập khẩu Than củi, trong đ&oacute; bao gồm than củi đước, than củi tạp c&aacute;c loại ( chủ yếu l&agrave; gỗ cứng).<br /><br />Xem : http://vietgo.vn/VIETgo17112007/COHOIGIAOTHUONG/tabid/703/Tradecatalogue/168/Default.aspx<br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; từng xuất khẩu v&agrave; x&uacute;c tiến cho nhiều Dn xuất khẩu trực tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng sản phẩm n&agrave;y.<br /><br />V&igrave; vậy, nếu c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tổ chức c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng cung cấp v&agrave; c&oacute; &yacute; định xuất khẩu Than, li&ecirc;n hệ trực tiếp với VIETgo để được hỗ trợ, tư vấn chi tiết hơn về thị trường tiềm năng v&agrave; xem qua c&aacute;c đơn h&agrave;ng cụ thể cho từng loại mặt h&agrave;ng.<br /><br />Đ&ecirc;t biết them chi tiết vầ cơ hội giao thương v&agrave; c&aacute;ch thức hợp t&aacute;c, Dn c&oacute; thể truy cập v&agrave;o website www.vietgo.vn hoạc theo địa chỉ tiện nhất cho Dn&nbsp; như b&ecirc;n dưới.<br /><br />H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c.<br /><br /><strong>Văn ph&ograve;ng giao dich VIETgo tại Hồ Ch&iacute; Minh</strong><br />T&ograve;a nh&agrave; Fideco - Tầng 19,Số 81-85 H&agrave;m Nghi, phường Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, Q.1, TP.HCM<br />Tel: +84.8. 3910 6800- line 109<br />Fax: +84.8. 3910 6809<br />Email: hcm.vietgo@gmail.com<br />Mobile: 0907.53.2001 ( Ms.Thanh B&igrave;nh &ndash; Ph&oacute; ph&ograve;ng tư vấn Doanh Nghiệp)<br /><br /><strong>Văn ph&ograve;ng giao dịch của VIETgo tại H&agrave; Nội<br /></strong>&nbsp;Số 15-Ng&ocirc; Tất Tố- Đống Đa-H&agrave; N&ocirc;i<br />&nbsp;Tel: 04.7478450 / Fax: 04.7474405<br />&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp; website: www.vietgo.vn<br />&nbsp; Email: vietgo.tuvankh@gmail.com<br />&nbsp;contact@vietgo.vn<br />&nbsp; Mobile: 0909.120826 ( Ms Khuy&ecirc;n - Sales Manager)<br /><br /><br /><br /><br /><!--Session data-->
 
Last edited by a moderator:
Back
Top