zeolite phan nha cham co tac dung tot cho trong trot,cai tao dat

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khoa
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru street-tuy hoa
- Tel, Fax: 0573826541 ::: FaX 0573826541 ::: FaX
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<p>hiện nay b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n hay mua ph&acirc;n h&oacute;a học để b&oacute;n c&acirc;y tuy nhi&ecirc;n sử dụng ph&acirc;n h&oacute;a học c&oacute; t&aacute;c dụng nhanh nhưng sớm l&agrave;m đất chai,cằn cỗi,hiện nay ứng dụng zeolite vao ng&agrave;nh trồng trọt l&agrave;m ph&acirc;n b&oacute;n nhả chậm c&oacute; t&aacute;c dụng l&acirc;u v&agrave; cải tạo đất tốt,</p><p>hiện tại doanh nghiệp kim phưoc chuyen sản xuất zeolite d&ugrave;ng xử l&yacute; trong m&ocirc;i trường thủy sản,b&ecirc;n cạnh đ&oacute; doanh nghiệp kim phước nhận gia c&ocirc;ng loại ph&acirc;n b&oacute;n nhả chậm n&agrave;y,qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i với doanh nghiệp m&igrave;nh thi xin liện hệ với m&igrave;nh 01225561342 gặp khoA<br /></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx