Cần Bán ớt Sừng Châu

#1
cần bán ỚT Sừng Châu chuẩn bị thu hoạch đợt đầu
Số lượng khoảng 700kg
Ai có nhu cầu xin gọi 0903385447 gặp Dũng
Bán tại vườn Ở Đồng Nai.
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH