• Cây đu đủ nhà em cần cấp cứu, mong bà con tư vấn giúp.

  Thảo luận trong 'Kỹ thuật trồng trọt' , 10/6/12

  1. Nông dân hậu giang Nhà nông chính hiệu

   Vườn đu đủ nhà em đang trong giai đoạn nở hoa và rất xanh tốt, tàu lá và ngọn không co hiện tượng gì, nhưng ở thân chủ yếu là ở gốc có những vết thâm đen và cây chảy mủ. Vết thâm đen đó dường như xuất hiện ở bên trong lớp vỏ ( tế bào vỏ chỗ đó cũng chết), có cây thành vệt dài từ trên xuống dưới thâm đen giống như bị vật gì cọ sát. Em đang rất hoang mang không biết bệnh gì, mong bà con giúp cho. ( Đó là bệnh gì và điều trị ra sao?), em nhắc lại là lá và ngọn vẫn xanh tốt không có hiện tượng gì, nhưng cứ kéo dài em sợ vườn đu đủ sẽ chết ( thu nhập cả năm nhà em trông chờ vào nó). Nhà em trồng giống đu đủ Đài Loan hồng phi F1.
    
   Đang tải...
  2. Phụng-Điên

   Phụng-Điên ....

   Bài viết:
   348
   Đã được thích:
   359
   Nghề nghiệp:
   TC
   <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> [FONT=&amp]Tôi cũng trồng vài cây đu đủ trong vườn..nhưng chưa bao giờ có cây nào bị bịnh…vì khi tôi phun thuốc ngừa nấm định kì cho vườn mai…tôi phun luôn cho cả cây đu đủ.có lẽ vì thế chúng chẳng bao giờ bịnh..luôn cho trái nặng cây.. đến khi già cao quá phải chặt bỏ[/FONT]
   [FONT=&amp]
   Tôi đã từng bị những cây soài khi thân bị chảy mủ..nạo ra thấy thúi mềm nhũn hết nửa gốc…sau đó dùng aliette bôi vào đồng thời phun Aliette cho toàn bộ lá cành..[/FONT]
   [FONT=&amp]Chỉ 1 lần 1 cây khỏi bịnh luôn..vài tháng sau cây soài đắp thẹo gốc tròn trịa trở lại như chưa từng bị mất nửa gốc[/FONT]
   [FONT=&amp]Aliette là thuốc trừ nấm phổ diệt rất rộng, lại có tính lưu dẫn.. ngĩa là nếu bạn phun vào lá thuốc sẽ đi theo mạch nhựa lan ra toàn thân đế tận đầu rễ..chữa bịnh cho cả rễ[/FONT]
   [FONT=&amp]
   Bạn dùng thử thuốc này xem…nhưng bạn phải bạo bỏ phần bị bịnh..sau đó bôi thuốc vào và phun cho cả lá;; ( không biết đu đủ nạo bỏ 1 phần thân chúng có chịu nổi không…vì nước mưa ?)[/FONT]
   [FONT=&amp]Phun luôn cho cả những cây chưa bịnh để nó không bị lây[/FONT]
    
   Last edited: 12/6/12
  3. Nông dân hậu giang

   Nông dân hậu giang Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   651
   Đã được thích:
   218
   Em cảm ơn bác Phụng-Điên nhé! Em mới vào diễn đàn tìm mãi không thấy nút thank chỗ nào! Em cảm ơn bác nhé, em sẽ thử cách của bác. Mong là chúng sẽ khỏi.
    
  4. Phụng-Điên

   Phụng-Điên ....

   Bài viết:
   348
   Đã được thích:
   359
   Nghề nghiệp:
   TC
   nút thanks chỉ xuất hiện khi bạn có 10 bài viết, bây giờ bạn mới có 7 bài, nên chưa có nút ấy đâu

   muốn diệt được nấm hoặc vi khuẩn đang tàn phá các mô...phải nạo sạch chỗ hư sau đó bôi thuốc vào vết tương và phun thuốc cho toàn cây
   với đu đủ nạo bỏ chắc chúng chịu không nổi vì nước mưa sẽ thấm vào..
   Chỉ hy vọng bạn chữa cho các cây chưa bịnh sẽ không bị lây nhiễm thôi...

   Ngoài Aliette bạn phải mua thêm 1 loại thuốc nữa ( tiệm bán thuốc họ sẽ chỉ cho thuốc hiệu quả)..luân phiên nhau phun 10 ngày 1 lần..là cây sẽ không bị bịnh gì đâu..
   bạn cũng phải coi lại đất quá ẩm ướt do thoát nước kém trong mùa mưa sẽ làm rễ hư..rồi thúi từ gốc lên cây sẽ chết,, không thuốc nào chữa được
    
   1 person likes this.
  5. mang83

   mang83 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   78
   Đã được thích:
   46
   Nghề nghiệp:
   chu trang trai
   Chào bạn
   Tình trạng bệnh nấm thối cổ rễ ở vườn đu đủ của bạn bác Phụngđiên đã chỉ dẫn chính xác rồi .Tuy nhiên tôi chỉ góp ý rằng đối với bệnh của cây đu đủ chỉ nên phòng bệnh là chính có nghĩa là những cây bị bệnh bạn nên nhổ bỏ,tiêu hủy đi đỡ tốn tiền & thời gian.Vì vườn đu đủ của bạn những cây nhỏ sẽ chết không cứu được(có cái lạ là bộ lá vẫn xanh tốt mà bộ rễ thúi hết rồi) những cây có gốc lớn có cứu được cũng không ra sao cả ,khi mang cả chùm trái nặng ở trên nó cũng ngã rạp thôi.Rút kinh nghiệm lần sau phải thoát nước tốt cho đu đủ nhé.
    
  6. Nông dân hậu giang

   Nông dân hậu giang Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   651
   Đã được thích:
   218
   Cảm ơn bác mang83 và bác Phụng-Điên. Hiện em đã phun thuốc trừ nấm cho cả vườn, đồng thời quét vôi gốc không biết tình hình thế nào. Em đang chờ kết quả. Có lẽ giống như bác Phụng-Điên đã nói em thấy triệu chứng giống vậy. Những vết loang lổ thâm suất hiện trên thân cây, chủ yếu ở gốc, những chỗ đó cây chảy mủ lấy móng tay cạy thì thấy tế bào chỗ đó dã chết. Nếu về lâu dài chắc chắn ảnh hưởng đến cây, nhưng hiện tại em thấy bộ rễ không sao và lá cây vẫn xanh tốt vẫn ra hoa đều. Chỉ có một điều làm em
   xót xa là bệnh đốm vòm lá hoành hành em đã đứt ruột nhổ đi 22/ 700 cây, nhưng chưa dừng ở đó giờ lại thêm nhiều cây nữa. Nếu nhổ nữa em không nỡ bao công chăm sóc, bao công gánh nước, bón phân,... Đau lòng quá các bác ơi.
    
  7. Nông dân hậu giang

   Nông dân hậu giang Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   651
   Đã được thích:
   218
   Bác mang83 à, đu đủ nhà em chỉ bị loang lổ trên thân chủ yếu ở gốc, dường như chưa ảnh hưởng đến rễ nên cây vẫn xanh tốt. Chúng xuất hiện rất nhiều trên cả trăm cây làm sao em lỡ nhổ, với lại chúng vẫn xanh tôt mà. Bác xem lại giúp em nhé. Em cảm ơn bác!.
    
  8. handon

   handon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   45
   Đã được thích:
   43
   Nghề nghiệp:
   Nông Nghiệp
   Bệnh đốm lá!

   Bạn có thể nói rõ là đủ đủ bạn bị đốm lá hay bị đóm vòng không? Có thể chụp hình úp lên để chẩn đoán dễ hơn.
   Trên đủ đủ ngán nhất là đốm vòng vì là nhóm bệnh do virut, chỉ có thể ngăn ngừa chứ không trị được.
   Còn đốm lá thì có thể dùng thuốc BVTV. Lưu ý với bạn là đủ đủ rất nhanh xuống sức, qua một cơn bệnh sẽ xuống không kéo lại được nên tốt nhất là nên ngừa bệnh ngay từ đầu.
   Hiện nay đang là mùa mưa nên bạn lưu ý khâu thoát nước, kiểm tra thường xuyên, chứ đu đủ mà chỉ cần nước ngập vài tiếng là xong luôn đó.
   Chúc bạn thành công.
    
   1 person likes this.
  9. mang83

   mang83 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   78
   Đã được thích:
   46
   Nghề nghiệp:
   chu trang trai
   Bạn ơi
   Bệnh đốm vòng trên trái và khảm lá ở cây đu đủ là cực kỳ nguy hiểm ,nó làm cho trái nhỏ và đắng không tiêu thụ được kể cả khi bán trái xanh làm gỏi.Bạn tuyệt đối không nên tiếc rẻ những cây đã nhiễm bệnh vì không có thuốc trị đâu .Hãy nhổ bỏ triệt để,vệ sinh vườn thật kỹ,ngoài việc phun trừ nấm bạn còn phải chú ý diệt cả lũ côn trùng chích hút sẽ lây truyền từ cây bệnh sang cây khỏe.Tôi đã bị trường hợp này cách đây 2 năm cũng trồng giống hồng phi cũng kiên quyết lắm mới chặng đứng được bệnh này.Bạn nhớ ngày nào cũng ra thăm vườn phát hiện cây nào bị nhiễm bệnh thêm thì xử lý ngay .Đợt tới đổi giống đu đủ Sinta đi vì sau khi trồng 1 năm tôi chưa thấy loại bệnh do virut phát triển trên giống này.
    
   1 person likes this.
  10. mang83

   mang83 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   78
   Đã được thích:
   46
   Nghề nghiệp:
   chu trang trai
   Vậy bác phải xem xét cho thật kỹ nhé ,lay nhẹ từng gốc xem bộ rễ đã bị hư chưa?đừng chỉ căn cứ vào bộ lá xanh tốt mà xử lý nhé .Sử dụng các thuốc gốc đồng trừ nấm.Hy vọng vườn đu đủ của bạn sẽ hồi phục.
    
   1 person likes this.
  11. Nông dân hậu giang

   Nông dân hậu giang Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   651
   Đã được thích:
   218
   Vâng, em cảm ơn các bác! Đu đủ nhà em trồng ở vườn đồi, mà em cũng ý thức được đu đủ dễ úng nên đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nên úng là không thể xảy ra. Lần trước em quyết tâm lắm khi nhổ những cây bị bệnh,nhưng khi về bị bố em ca cho một trận, bảo là em phá. lần này bố quyết không cho nhổ mặc dù em đã thuyết phục rất nhiều. Bi giờ làm gì thì kỹ thuật cũng là trên hết, em biết thế nhưng bố mẹ thì bảo dù thế nào cũng làm nông nghiệp từ lâu, còn em chỉ là một sinh viên học kinh tế mới tốt nghiệp quyết định về quê làm vườn. Vụ đu đủ này là công việc đầu tiên trên con đường bắt đầu gây dựng cơ nghiệp ở quê của em. Mặc dù đu đủ rất tốt đã bắt đầu ra hoa, ra quả, nhưng lại lắm bệnh tật quá. Chiều nay em phải dấu bố em cứ lên nhổ những cây đốm vòm thôi. Phai hy sinh thôi chứ lây ra cả vườn đu đủ xanh tốt thì đau lòng lắm.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...