1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Kỹ sư lâm nghiệp bằng giỏi tìm việc

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 16/10/10

  1. luongtrang Guest

   <TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BACKGROUND: white; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 108.88%; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-cellspacing: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="108%" border=1><TBODY><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 26.52%; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width="26%">
   Họ và tên:


   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none" alt="" 0?><FONT color=black><FONT face=Arial>Hồ Trung Lương <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Giới tính:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent"><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]</st1:place><o:p></o:p>
   Nam

   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Ngày sinh:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">8-10-1988 <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Tình trạng hôn nhân:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Độc thân <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Quốc tịch:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Người Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">

   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Nguyên quán:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Quỳnh Lưu, Nghệ An<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Di động:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">0944 357 449 hoặc 01656 093 023<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Email:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">hotrungluongdhln@gmail.com<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   QUÁ TRÌNH HỌC TẬP<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent"><o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   9/2006 - 6/2010 <o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Đại Học lâm nghiệp Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p>
   kỹ sư lâm nghiệp tốt nghiệp loại giỏi<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Ngoại ngữ:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Tiếng Việt - Bản ngữ <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   <o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Tiếng Anh - Sơ cấp <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Tổng số năm kinh nghiệm làm việc:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">1 năm<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   2008 - 2010<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">- Đi thực hành thực tế, các chương trình được thiết kế riêng cho từng môn học<o:p></o:p>
   -Tham gia cộng tác nghiên cứu một số đề tài về các vấn đề chuyên ngành với giáo viên<o:p></o:p>
   <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 15"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   8/2010 - 10/2010 <o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Trung tâm điêù tra khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp Khánh Hòa<o:p></o:p>
   nhân viên phòng điều tra tài nguyên<o:p></o:p>
   nông nghiệp/ Lâm nghiệp<o:p></o:p>
   Khánh Hòa - <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Viet Nam</st1:place></st1:country-region><o:p></o:p>
   Thực hiện các công việc liên quan đến điều tra như:
   -Điều tra khảo sát thiết kế trồng rừng, khai thác rừng
   - Tư vấn trồng rừng
   - Đo đạc địa chính<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 16"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Người tham khảo<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Đỗ Anh Thi<o:p></o:p>
   Quan hệ: Giám đốc - Chuyên viên<o:p></o:p>   SĐT: 0905110422<o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 17"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Một số kỹ năng khác:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Kỹ năng làm việc dưới áp lực cao <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 18"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   <o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Kỹ năng làm việc độc lập<o:p></o:p>

   Kỹ năng làm việc theo nhóm


   Có khả năng chịu được áp lưc công việc cao


   Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng


   Sử dụng tốt một số phầm mềm như mapinfo, microstation, mapsource<o:p></o:p>


   Sử dụng tốt các loại máy chuyên dụng như máy kinh vĩ, máy thủy bình, máy định vị toàn cầu GPS<o:p></o:p>   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 19"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Vị trí mong muốn:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   nhân viên <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 20"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Mức lương gần đây nhất:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   2,000,000VND <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 21"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Lương mong muốn:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Thương lượng <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 22"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Cấp Bậc Mong Muốn:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Kỹ thuật viên/Kỹ sư <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 23"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Loại công việc:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Toàn thời gian cố định <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 24"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Mục Tiêu Nghề Nghiệp:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">Mục tiêu trước mắt là cần một công việc ổn định
   Sau khi được nhận vào làm việc, tôi mong muốn được phấn đấu và cống hiến nhiều hơn trong công việc, đồng thời thực hiện mong muốn khẳng định giá trị bản thân trong doanh nghiệp.<o:p></o:p>   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 25"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Có thể đổi chỗ ở:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Có <o:p></o:p>


   </TD></TR><TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 26; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
   Có thể đi công tác:<o:p></o:p>

   </TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext; PADDING-RIGHT: 1.5pt; BORDER-TOP: windowtext; PADDING-LEFT: 1.5pt; PADDING-BOTTOM: 1.5pt; BORDER-LEFT: windowtext; PADDING-TOP: 1.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent">
   Có <o:p></o:p>


   </TD></TR></TBODY></TABLE>​
    
   Last edited by a moderator: 16/10/10
   Đang tải...
  2. LamGiaLinh

   LamGiaLinh Guest

   bạn có chấp nhận làm xa ko vậy . 1 năm về 3 ngày tết.
   công việc cụ thể là đi trồng hoa cho mình ngoài hả nội
   có 3 tỉnh : bác giang , hoà bình và lạng sơn bạn có thể chọn 1 tỉnh
   lương 2 triệu 1 tháng
    
  3. A-Z

   A-Z Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   713
   Đã được thích:
   68
   Nghề nghiệp:
   Kinh doanh
   Hà nội nào mà lại có 3 tỉnh: Bắc giang, hòa bình và Lạng sơn vậy Linh?
    
  4. hoangkhucnhac

   hoangkhucnhac Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   39
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Thiết Kế web
   :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    
  5. LamGiaLinh

   LamGiaLinh Guest

   phía bắc thôi.
   Linh định thuê đất 1 trong 3 tỉnh đó
   ---------------
   trời hoang khuc nhac viết website giá có 80.000 vnđ hả

   công ty em nhờ người ta viết 58 triệu đó
   http://www.hongthuy-communications.com/
   biết bạn trước thì đỡ quá , anh em mình chia tiền lời
    
   Last edited by a moderator: 18/10/10
  6. Tap_Tanh_Chan_Nuoi

   Tap_Tanh_Chan_Nuoi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   825
   Đã được thích:
   62
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   Ặc ặc.Có nói quá không dậy ka.Một trang web tĩnh như powerpoint thế kia mà...:wacko:
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...