MỌI NGƯỜI XEM GIÚP MÌNH PHẢI GÀ NÒI KHÔNG? SỢ BỊ LỪA

#1
Mọi người xem giúp mình phải gà nòi không vậy,lúc mua gà con người ta nói nòi rặc...gà được 3 tháng rồi
Sợ bị lừa....thanks mn


 

hphb

Nhà nông tập sự
#4
Mọi người xem giúp mình phải gà nòi không vậy,lúc mua gà con người ta nói nòi rặc...gà được 3 tháng rồi
Sợ bị lừa....thanks mn
Nòi thì có một chút nhưng không rặc đâu bạn ơi!


[DOUBLEPOST=1440661507,1440661476][/DOUBLEPOST]Gà lai chọi
 

Đỗ Minh Thiện

Qui Ẩn Giang Hồ
#8
Tội nghiệp a bạn , con gà " đã rõ như ban ngày " thế kia mà còn hỏi ae xem gà nòi lai hay rặc !!!!
Mà cái thèn bán nó cũng ác , k hề có chút tình ng , đi gạt ng k biết , chắc nó sẽ nhận quả báo thôi ! ( tự an ủi thế đi bác )
 

phong_gatremi_q6

Nhà nông tập sự
#11
Tội nghiệp a bạn , con gà " đã rõ như ban ngày " thế kia mà còn hỏi ae xem gà nòi lai hay rặc !!!!
Mà cái thèn bán nó cũng ác , k hề có chút tình ng , đi gạt ng k biết , chắc nó sẽ nhận quả báo thôi ! ( tự an ủi thế đi bác )
bác nói nghe huề vốn thế...ngta k biết mới bị lừa biết rồi mà còn bị dụ thì gọi là... k phải lừa đâu.

bác nuôi thịt hay nuôi đá mà nói nòi rặc.........
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH