• Thảo luận Quy trình kỹ thuật bón phân cho cây cà phê

  Thảo luận trong 'Các vấn đề khác về nông nghiệp' , 21/2/17

  1. haivtseo Nhà nông tập sự

   Cà phê là cây có nhu cầu dinh dưỡng cao, trong đó cao nhất là kali sau ấy là đạm. Lượng dinh dưỡng cà phê hút/lấy đi phụ thuộc vào loài, giống và đất trồng.

   Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê: sở hữu cà phê vối, trung bình để với 1 tấn nhân, cây đã lấy đi theo quả 34,2kg N + 6,1kg cây lạc + 46,9kg K2O + 4,1kg MgO + 4,3kg CaO và các trung vi lượng khác

   C1: Bón phân NPK cho cây cà phê
   http://tiennong.vn/b26/quy-trinh-dinh-duong-cho-cay-mia.aspx
   + Đợt một (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): 500-700 kg phân NPK 16-8-16.

   + Đợt 2 (Bón vào giữa mùa mưa): 700-800 kg phân NPK 16-8-16.

   + Đợt 3 (Bón vào sắp cuối mùa mưa, trước lúc ngừng mưa ít nhất là 20 ngày): 800-1000 kg phân NPK 16-8-16.

   + Đợt 4 (Bón vào đầu mùa khô lúc tưới đợt một hoặc 2): 200-300 kg phân NPK 20-5-6 liên hiệp mang đợt tưới nước một.

   + Đợt 5 (Bón vào gần cuối mùa khô lúc tưới đợt 3 hoặc 4): 200-300 kg phân NPK 20-5-6 kết hợp có đợt tưới nước 2.

   C2: Bón phân đơn (Đạm SA, DAP, Kali Sunphat) cho cây cà phê

   + Đợt một (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): 310 - 430kg Đạm SA; 80 - 120kg DAP; 160 - 230kg Kali Sunphat.

   + Đợt 2 (Bón vào giữa mùa mưa): 430 - 490kg Đạm SA; 120 - 135kg DAP; 230 - 270kg Kali Sunphat.

   + Đợt 3 (Bón vào gần cuối mùa mưa, trước khi chấm dứt mưa ít nhất là 20 ngày): 490 - 610kg Đạm SA; 130 - 170kg DAP; 260 - 330kg Kali Sunphat.

   + Đợt 4 (Bón vào đầu mùa khô khi tưới đợt 1 hoặc 2): 180 - 260kg Đạm SA; 20 - 30kg DAP; 20 - 30kg Kali Sunphat cấu kết có đợt tưới nước một.

   + Đợt 5 (Bón vào sắp cuối mùa khô khi tưới đợt 3 hoặc 4): 180 - 260kg Đạm SA; 20 - 30kg DAP; 20 - 30kg Kali Sunphat hòa hợp sở hữu đợt tưới nước 2.

   giả dụ năng suất vườn cà phê cao hơn mức 4 tấn nhân/ha thì bắt buộc bón ngày càng tăng từ 10 - 20% lượng bón ở mỗi lần bón trong quy trình trên.
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...