• Sử dụng phân bón cho cây cao su

  Thảo luận trong 'Tin nông nghiệp' , 8/7/09

  1. Guest Guest

   Bón phân cho thời kỳ  kiến thiết cơ bản

   Trong suốt thời kỳ KTCB phân khoáng được khuyến cáo bón 5 lần trong năm đầu; 4 lần trong năm thứ hai và 3 lần trong năm thứ 3, thứ tư và thứ 5, và 2 lần trong năm thứ 6. Trừ trường hợp nơi nào cây đậu phủ đất mọc tốt và được duy trì trong các năm thì phân N chỉ được bón trong năm đầu. Lượng bón ở một số nước như sau:

   Aán Độ: bón 260 kgN + 220 kg P2O5 + 104 kg K2O + 21 kg MgO/ ha.

   IndonesiA:  bón 290 kgN + 310 kg P2O5 + 130 kg K2O + 50 kg MgO/ ha.

   Thái Lan: bón 230 kgN + 280 kg P2O5 + 170 kg K2O + 25 kg MgO/ ha.

   Brazil: bón 205 kgN + 200 kg P2O5 + 125 kg K2O + 45 kg MgO/ ha.

   Ở VN quy trình bón phân của Tập đoàn Cao Su như sau (Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam, 1997):


   Hạng đất   Mật độ

   (cây/ ha)   Năm thứ   Đạm

   (kg N/ ha/năm)   Lân

   (kg P2O5/ ha/năm)   Kali

   (kg K2O/ ha/năm)

    

    

   I    

    

   476   1

   2

   3-6   16

   47

   63   16

   47

   63   8

   14

   22

   Cộng   315   325   110

    

    

    

   IIa &IIb    

    

    

   512   1

   2

   3-7   17

   51

   68   17

   51

   68   8

   15

   24

   Cộng   408   432   143

    

    

    

   III    

    

    

   555   1

   2

   3

   4-7   18

   42

   55

   73   18

   42

   73

   73   9

   20

   26

   26

   Cộng   407   425   159

   Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
    
   Last edited by a moderator: 9/3/14
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...