Hoạt động họp mặt off-line

 
Kính thưa các bác các anh chị em cộng đồng diễn đàn Agriviet. Đón nhận thông tin từ một số anh em trong diễn đàn agriviet, vừa qua chúng tôi có chuyến đi thực tế tại bản Nậm Khăn, xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu...


Top