bón phân

  1. Hệ thống bón phân và thuốc trừ sâu tự động theo nước

    Hệ thống bón phân và thuốc trừ sâu tự động theo nước

    (Đã cập nhật phần phòng trừ nấm bệnh) +Trong công việc trồng cây, việc bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh là công việc thường xuyên, khá nặng nhọc và độc hại. +Ở nước ta, hầu hết hệ thống tưới nhỏ giọt đều đã bón phân theo nước. Riêng các hình...


Back
Top