20 Cây bonsai dáng rừng đẹp nhất hiện nay

Bộ tuyển tập 20 cây bonsai dáng rừng đẹp và ấn tượng nhất hiện nay. Mời các bạn xem và chia sẽ cho người khác thưởng thức bonsai đẹp.

bonsai-dang-rung_1.jpg


bonsai-dang-rung_2.jpg


bonsai-dang-rung_3.jpgbonsai-dang-rung_5.jpg


bonsai-dang-rung_6.jpg


bonsai-dang-rung_7.jpg


bonsai-dang-rung_8.jpg


bonsai-dang-rung_9.jpg


bonsai-dang-rung_10.jpg


bonsai-dang-rung_11.jpg


bonsai-dang-rung_12.jpg


bonsai-dang-rung_13.jpg


bonsai-dang-rung_14.jpg


bonsai-dang-rung_15.jpg


bonsai-dang-rung_16.jpg


bonsai-dang-rung_17.jpg


bonsai-dang-rung_18.jpg


bonsai-dang-rung_19.jpg


bonsai-dang-rung_20.jpg


bonsai-dang-rung_21.jpgdietmoisieutoc.com
 


E hay dùng lọ nước suối, chọc thủng 3 lỗ ở nắp rồi dốc ngược. Ra hệ thống tưới cho bon sai trong ngày nắng cực hiệu quả.
 


Back
Top