5 Loại cây thủy sinh trồng tiền cảnh đẹp

  • Thread starter cacanhthaihoa.com
  • Ngày gửi
C

cacanhthaihoa.com

Thành viên mới
#1
Cá cảnh Thái Hòa 545 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội chuyên cung cấp các loại cây thủy sinh,thiết kế thi công bể thủy sinh, cung cấp phụ kiện máy móc bể cá, xin giới thiệu tới người chơi thủy sinh nói riêng và người chơi cá cảnh nói chung 5 loại cây thủy sinh tiền cảnh đẹp mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tại các cửa hàng thủy sinh.

1. Cây Trân Châu Nhật

Họ: Scrophulariaceae

Kích thước: cao: 2-3cm, rộng: ~3cm

Ánh Sáng: Trung Bình

Điều kiện nước: 70-83 F, KH 4-8, pH 5-7,5

Vị trí: Tiền cảnh

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Màu sắc: Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FCay-tran-chau-nhat.jpg&hash=bbcfd7fd466b026468b56bce12f70db6

Cây Trân Châu Nhật

2. Cỏ Ngưu Mao Chiên

Họ: Eleocharis

Kích thước: 12 cm

Ánh Sáng: Trung Bình

Điều kiện nước: 70-83 F, KH 4-8, pH 6,5-7,5

Vị trí: Trung cảnh, tiền cảnh

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Màu sắc: Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fco-nguu-mao-chien.jpg&hash=357aa5063909c5c6a95e6f9d33b132b6

Cỏ Ngưu Mao Chiên

3. Cây Trân Châu Ngọc Trai

Họ: Linderniaceae

Kích thước: 12 cm

Ánh Sáng: Trung Bình đến cao

Điều kiện nước: 70-83 F, KH 2-12, pH 5-7

Vị trí: Trung cảnh, tiền cảnh, buộc vào giá thể

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Màu sắc: Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fcay-tran-chau-ngoc-trai.jpg&hash=57f3c4699b5c2ec3c6dad10045771d2e

Cây Trân Châu Ngọc Trai

4. Cây Trân Châu Cuba

Họ: Scrophulariaceae

Kích thước: 15 cm

Ánh Sáng: cao

Điều kiện nước: 68-82 º F, KH 0-10, pH 5-7,5

Vị trí: Tiền cảnh

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Màu sắc: Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fcay-tran-chau-cuba.jpg&hash=792c81841dd71324852c1b3dcbf48880

Cây Trân Châu Cuba

5. Cây Rau Má Hương

Họ: Scrophulariaceae

Kích thước: cao 2-5 cm, rộng 1-2 cm

Ánh Sáng: cao

Điều kiện nước: 68-82 º F, KH 0-10, pH 5-7

Vị trí: Tiền cảnh

Mức độ chăm sóc: Trung bình

Màu sắc: Xanh

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcacanhthaihoa.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fcay-rau-ma-huong.jpg&hash=429fb44d1503968131963490b572b632

Cây Rau Má Hương

Trân Trọng

Nguyễn Tiến Dũng

Customer Support

Ca canh Thai Hoa

Website: http://cacanhthaihoa.com| Email: cacanhthaihoa@gmail.com

Tel: +84-463 278 080 | Cellphone: 09789 18008

Add: So 545 Hoang Hoa Tham, Ba Đình, Hà Nội, Viet Nam
 

Đối tácTop