AE nào có kinh nghiệm ép viên cám nổi cho cá xin chỉ dùm

Tôi muốn tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẽ có sẵn tại địa phương để tự làm cám nổi cho cá/ếch ăn nhưng không biết ép viên nỗi thế nào? Ae nào có kinh nghiệm vui lòng chỉ dùm cám ơn!
 

Quảng cáo

Top