AE nào có kinh nghiệm ép viên cám nổi cho cá xin chỉ dùm

  • Thread starter linhddmekong
  • Ngày gửi
Tôi muốn tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẽ có sẵn tại địa phương để tự làm cám nổi cho cá/ếch ăn nhưng không biết ép viên nỗi thế nào? Ae nào có kinh nghiệm vui lòng chỉ dùm cám ơn!
 
Back
Top