Ai giỏi toán giải giúp bài toán này với

#1
Mình có diện tích 180m2 đất để trồng cỏ
Biết rằng:
Khi reo hạt giống
- 60 ngày cho thu hoạch lần 1 các lứa tiếp theo cách 45 ngày
- Năng suất trồng đạt 4,5 tấn/180m2/300 ngày
( 300 ngày = 6,6 lần thu hoạch sẽ được 4,5 tấn, Trung bình 45 ngày / lần thu hoạch)
1. mình muốn có 2,1 tấn cỏ dùng 7 ngày thì cần bao nhiêu m2 đất để trồng ?
2. Cần trồng lứa tiếp theo cách bao nhiêu ngày để khi thu hết lượng cỏ trong 7 ngày tiếp tục thu lứa cỏ thứ 2 từ ngày thứ 8 ...?
 

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Điều kiện thứ nhất là đợt cắt cỏ đầu là 60 ngày, dài hơn những đợt sau, thì không tính, vì diện tích trồng cỏ không thể co giãn rộng ra cho đợt đầu, rồi đợt sau co lại được. Nếu chỉ trồng cỏ đủ với kỳ cắt cỏ 45 ngày thôi, thì thiếu 15 ngày, nên đi mua cỏ vậy.

Câu thứ 2 thì dễ trả lời quá. Cứ trồng lứa nọ sau lứa kia 8 ngày thì ngày thứ 8 thu hoạch thôi. Thế nhưng thực tế chẳng ai làm vậy cả. Khi trồng, thì tiện ruộng, tiện máy cày bừa thì cứ làm, chứ việc gì đang làm lai ngừng lại nghỉ 7 ngày rồi mới làm đợt khác? Vả lại trồng trước rồi cắt cỏ trễ vài ngày càng thêm năng suất chứ có chết đâu mà phải ngừng trồng lại?

Câu thứ 1 thì tính toán như sau: Đổi 4 tấn rưỡi cỏ ra ký thì là 5.400 ký. Số ký cỏ đó chia ra 300 ngày và 180 mét vuông thì được 0.08333 ký mỗi mét vuông một ngày. Nhân với 7 ngày, thì là 0.5833 ký. Đổi 2 tấn 1 ra 2,100 ký, rôi chia cho 0.58333, sẽ ra diện tích cần trồng là 3.600 mét vuông.

Thế nhưng cỏ cắt ấy chỉ đủ ăn 7 ngày thôi, mà phải 45 ngày mới được cắt nữa. 45 chia cho 7 là 6.43. Vậy phải trồng 6.43 diện tích ấy mới đủ cỏ ăn, thức là 2.3 hecta.
 
#3
Điều kiện thứ nhất là đợt cắt cỏ đầu là 60 ngày, dài hơn những đợt sau, thì không tính, vì diện tích trồng cỏ không thể co giãn rộng ra cho đợt đầu, rồi đợt sau co lại được. Nếu chỉ trồng cỏ đủ với kỳ cắt cỏ 45 ngày thôi, thì thiếu 15 ngày, nên đi mua cỏ vậy.

Câu thứ 2 thì dễ trả lời quá. Cứ trồng lứa nọ sau lứa kia 8 ngày thì ngày thứ 8 thu hoạch thôi. Thế nhưng thực tế chẳng ai làm vậy cả. Khi trồng, thì tiện ruộng, tiện máy cày bừa thì cứ làm, chứ việc gì đang làm lai ngừng lại nghỉ 7 ngày rồi mới làm đợt khác? Vả lại trồng trước rồi cắt cỏ trễ vài ngày càng thêm năng suất chứ có chết đâu mà phải ngừng trồng lại?

Câu thứ 1 thì tính toán như sau: Đổi 4 tấn rưỡi cỏ ra ký thì là 5.400 ký. Số ký cỏ đó chia ra 300 ngày và 180 mét vuông thì được 0.08333 ký mỗi mét vuông một ngày. Nhân với 7 ngày, thì là 0.5833 ký. Đổi 2 tấn 1 ra 2,100 ký, rôi chia cho 0.58333, sẽ ra diện tích cần trồng là 3.600 mét vuông.

Thế nhưng cỏ cắt ấy chỉ đủ ăn 7 ngày thôi, mà phải 45 ngày mới được cắt nữa. 45 chia cho 7 là 6.43. Vậy phải trồng 6.43 diện tích ấy mới đủ cỏ ăn, thức là 2.3 hecta.
Cảm ơn b.
Lại cứ nghĩ 4,5 tấn/180m2/300 ngày
Tương đương với 680kg/1 lần thu hoạch
Thu 7 đợt trong 300 ngày sẽ đủ năng suất như trên 4,5t
:(
Câu thứ 2 : ý m là lên trồng gối thế nào để có thể thu liên tiếp ấy không ngắt quãng ngày ngày nào, thu trong 7 ngày hết lượng cỏ trên thì thu tiếp sang đợt cỏ mới của loạt trồng gối chứ ko liên quan đến loạt trồng 1. Chắc là trồng 6 loạt gối nhau mỗi loạt cách nhau 6 ngày là đủ thu hoạch hết đợt này sang đợt khác
 
Last edited:

anhmytran

_
Nông dân @
#4
Tôi nói thế mà bạn vẫn không hiểu sao. Nói cụ thể thế này nhé:

Trồng một lúc hơn 2 hecta cỏ. Khi cắt cỏ, cắt vừa đủ cho bò ăn thôi. Cắt hết mảnh cỏ này, thì hôm sau cắt mảnh cỏ khác. Tùy theo tình hình, có thể cắt đủ 1 ngày, có thể cắt đủ vài ngày, sao cho cỏ khỏi bị hư thối hay khô, vì không có chỗ chứa tốt. Vì đã tính toán rồi, nên không sợ thiếu cỏ.

Cách suy nghĩ của bạn rất kỳ. Hình như bạn không suy nghĩ được bình thường thì phải. Đương nhiên cắt cỏ phải cắt một mảnh liền, chứ không cắt một nhát liềm ở đây, rồi đi vài bước cắt một nhát liềm khác, rồi quẹo phải cắt một nhát liềm nữa, rồi đi lùi lại, cắt một nhát liềm nữa.
 

hohuuthuc

.
BQT WEBSITE
Nông dân @
#5
2100 kg cho 7 ngày. Vậy 1 ngày có 300 kg cỏ. Tương ứng với số cỏ này chỉ nuôi được 10 con bò. Vậy từ những Tính toán ở trên thì 2.3 ha chỉ nuôi được 10 con bò. Chưa tính hao hụt và dịch bệnh thì với giá bò hiện Trại nuôi 1 năm chỉ lời được 50 triệu. Vậy cho thuê 2.3 ha này xong đi làm thuê kiếm tiền ăn nhậu là phương án tốt hơn nuôi bò