Baba với rùa tai đỏ

rùa tai đỏ, ko nuôi cảnh thì cho vô nồi nha bạn, đứng phóng sinh nó để bạn được phước mà mọi người được họa.
 
được nhập về nước ta từ vài năm nay, với hướng cung cấp thực phẩm. Nó phàm ăn từ động vật và một số loại thực vật. nên bạn cứ nuôi đi rồi lớn để thịt. Nói nhỏ chút: Loài này cấm nuôi đó nghe!
 


Back
Top